sábado, 28 de enero de 2012

Mail Art Perspectivas sobre Alexandre Boveda

Desde a Asociación Cultural Alexandre Bóveda queremos convidarte a participar na:
I convocatoria de mail art  “Perspectivas sobre Alexandre Bóveda”.  

BASES DA CONVOCATORIA

Convocatoria

Asociación Cultural Alexandre Bóveda
Tema: “Perspectivas sobre Alexandre Bóveda”.  
Destinatarios: Poden participar todos/as as persoas que o desexen de calquera lugar do mundo.
Deberan indicar nome, enderezo, lugar e pais e lema “ Perspectivas sobre Alexandre Bóveda”.
Características técnicas:

·                Dimensión: Tarxeta postal 15  x 10 cm
·                Papel ou calquera outro soporte que se adapte ás medidas.
·                Técnica: libre
·                Envío por correo postal.
·                Máximo dúas obras por artista


Data límite: 25 de xuño de 2012

Serán expostas no 2012: xullo-agosto no salón de actos da Asociación Cultural Alexandre Bóveda.

Resposta a todos/as os que participen.

As obras non serán devoltas, despois das exposicións pasarán a formar parte da colección da Asociación Cultural Alexandre Bóveda.


Información e entrega das obras:

Asociación Cultural Alexandre Bóveda.
R/ Olmos 16-18, 1º
15003 A Coruña
Galiza
www.acalexandreboveda.org 


Convocatoria (español)

Asociación Cultural Alexandre Bóveda

Tema: “Perspectivas sobre Alexandre Bóveda”

Destinatarios: Pueden participar todos/as las personas que lo deseen de cualquier lugar del mundo.
Deberán indicar, nombre, dirección, localidad, país y lema “Perspectivas sobre Alexandre Bóveda”.

Características técnicas:

·         Dimensión: Tarjeta postal 15  x 10 cm
·         Papel o cualquier otro soporte que se adapte a las medidas
·         Técnica: libre
·         Envío por correo postal.
·         Máximo dos obras por artista

Fecha límite: 25 de junio de 2012

Serán expuestas en 2012: julio-agosto en el salón de actos de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda.


Respuesta a todos/as los que participen.

Las obras no serán devueltas, después de las exposiciones pasarán a formar parte de la colección de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda.

Información y entrega de las obras:

Asociación Cultural Alexandre Bóveda.
R/ Olmos 16-18, 1º
15003 A Coruña
Galiza
www.acalexandreboveda.org 

Mail art Call (english)

Asociación Cultural Alexandre Bóveda

 Guidelines 
Topic: “Perspectives on Alexandre Bóveda” 
Target: the participation of all  people who want anywhere in the world.
Shall indicate, name, address, town, country and slogan “Perspectives on Alexandre Bóveda
  Technical requirements:

o Size: postal size 15 x 10c
o Paper or any other bidimensional support.
o Free technique.
o Send by ordinary mail (no envelope required).
o Maximum two proposals per artist.
  
Deadline: June 25 2012
 exhibitions in july-august 2012
 · assembly hall of Asociación Cultural Alexandre Bóveda
All participants will receive confirmation. Senders must include their e-mail.
Artistic proposals will not be returned.
Send your proposals to:
  
Asociación Cultural Alexandre Bóveda.
R/ Olmos 16-18, 1º
15003 A Coruña
Galiza
www.acalexandreboveda.org 


No hay comentarios:

Publicar un comentario