sábado, 28 de enero de 2012

Mail Art Perspectivas sobre Alexandre Boveda

Desde a Asociación Cultural Alexandre Bóveda queremos convidarte a participar na:
I convocatoria de mail art  “Perspectivas sobre Alexandre Bóveda”.  

BASES DA CONVOCATORIA

Convocatoria

Asociación Cultural Alexandre Bóveda
Tema: “Perspectivas sobre Alexandre Bóveda”.  
Destinatarios: Poden participar todos/as as persoas que o desexen de calquera lugar do mundo.
Deberan indicar nome, enderezo, lugar e pais e lema “ Perspectivas sobre Alexandre Bóveda”.
Características técnicas:

·                Dimensión: Tarxeta postal 15  x 10 cm
·                Papel ou calquera outro soporte que se adapte ás medidas.
·                Técnica: libre
·                Envío por correo postal.
·                Máximo dúas obras por artista


Data límite: 25 de xuño de 2012

Serán expostas no 2012: xullo-agosto no salón de actos da Asociación Cultural Alexandre Bóveda.

Resposta a todos/as os que participen.

As obras non serán devoltas, despois das exposicións pasarán a formar parte da colección da Asociación Cultural Alexandre Bóveda.


Información e entrega das obras:

Asociación Cultural Alexandre Bóveda.
R/ Olmos 16-18, 1º
15003 A Coruña
Galiza
www.acalexandreboveda.org 


Convocatoria (español)

Asociación Cultural Alexandre Bóveda

Tema: “Perspectivas sobre Alexandre Bóveda”

Destinatarios: Pueden participar todos/as las personas que lo deseen de cualquier lugar del mundo.
Deberán indicar, nombre, dirección, localidad, país y lema “Perspectivas sobre Alexandre Bóveda”.

Características técnicas:

·         Dimensión: Tarjeta postal 15  x 10 cm
·         Papel o cualquier otro soporte que se adapte a las medidas
·         Técnica: libre
·         Envío por correo postal.
·         Máximo dos obras por artista

Fecha límite: 25 de junio de 2012

Serán expuestas en 2012: julio-agosto en el salón de actos de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda.


Respuesta a todos/as los que participen.

Las obras no serán devueltas, después de las exposiciones pasarán a formar parte de la colección de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda.

Información y entrega de las obras:

Asociación Cultural Alexandre Bóveda.
R/ Olmos 16-18, 1º
15003 A Coruña
Galiza
www.acalexandreboveda.org 

Mail art Call (english)

Asociación Cultural Alexandre Bóveda

 Guidelines 
Topic: “Perspectives on Alexandre Bóveda” 
Target: the participation of all  people who want anywhere in the world.
Shall indicate, name, address, town, country and slogan “Perspectives on Alexandre Bóveda
  Technical requirements:

o Size: postal size 15 x 10c
o Paper or any other bidimensional support.
o Free technique.
o Send by ordinary mail (no envelope required).
o Maximum two proposals per artist.
  
Deadline: June 25 2012
 exhibitions in july-august 2012
 · assembly hall of Asociación Cultural Alexandre Bóveda
All participants will receive confirmation. Senders must include their e-mail.
Artistic proposals will not be returned.
Send your proposals to:
  
Asociación Cultural Alexandre Bóveda.
R/ Olmos 16-18, 1º
15003 A Coruña
Galiza
www.acalexandreboveda.org 


Enviei para mail art o arte do invisible

O arte do insible= Tipografia

martes, 24 de enero de 2012

Mail art o arte do invisible

Carlos Botana e Milpedras, taller de Litografía, convocan a tódolos artistas postais e poetas visuais a participar no proyecto:

"M a i l  a r t  o u  o  a r t e  d o  i n v i s i b l e"

En este evento, que tendrá lugar no propio taller Milpedras, falarase do arte postal e poesía visual, recitarase poesía experimental e se realizará un acto performático. Tamén se realizará un taller de arte postal.

Tódolos traballos que se reciban serán expostos no taller os días que dure o acto que se ha celebrar no mes de abril de 2012

O tamaño e a técnica serán libres, pero tendo como slogan ou referente "O arte do invisible". A data límite de recepción será o 10 de abril de 2012.

Os traballos recibidos tamén se poderán ver en www.elartedeloinvisible.blogspot.com así como a documentación do acto que se vai realizar.

Envía os teus traballos a:

MILPEDRAS TALLER DE LITOGRAFÍA
c/ Brasil, nº 3 bajo
15009 - A Coruña - España


I sent to Mariano Filippeta to participate mail art human rights

Mail art human rights -We are the world

Theme: Human rights - We are the world
IN A HISTORIC PERIOD SO COMPLEX, I EMPHASIZE ABOUT THE THEME OF HUMAN RIGHTS. FOR THE GUYS OF OUR SENIOR HIGH SCHOOL “G.PELLECCHIA” REPRESENTED FOR THEM OPEN THEIR EYES AND HEART TO PAIN OF THE OTHERS AND TO DEVELOP A STRONG AWARENESS FOR THE DEFENCE OF HUMAN DIGNITY AGAINST EVERY FORM OF VIOLENCE AND INEQUALITY. NOW THE GUYS ASK TO ARTISTS AND POETS ,WHO PRACTICE MAIL  ART, A DIALOGUE  TO FEEL THEIR VOICE IN THIS WORLD OF DIFFERENCE AND INDIFFERENCE.


Dimensioni : libere .-Dimensions : free
Tecniche di realizzazione: libere –Techiniques: free
.No Return -  le opere ricevute non saranno restituite.
 No Fee, No Jury -  nessuna selezione ne giuria.
 Indicare  Nome Cognome Via Cap Città nazione email . Please include your Name, Address and E-mail on the back.
 Tutti i lavori saranno pubblicati sul sito del liceo scientifico “G.Pellecchia” e su un blog inoltre si tenterà di realizzare una documentazione cartacea. All the works  will be published on the site of the scientic senior high school “G.Pellecchia” and on the blog,  we will realize a papery documentation.
Ad ogni partecipante verrà inviato in risposta un lavoro realizzato dai ragazzi della scuola. Every  participant will receive a work realized by the guys of our institute.
 Tutti i lavori parteciperanno ad una mostra  che si terrà  nei locali  del liceo scientifico “ Gioacchino. Pellecchia “ di Cassino  inizio giugno 2012 . All the works will take part in an exhibition, in the place of our senior high school “Gioacchino Pellecchia” of Cassino in june 2012.
Le opere dovranno pervenire entro la data 10 maggio 2012. The works  have to come the 10th May of 2012.

Indirizzo - address
mariano filippetta  via baden powell 2 03100 frosinone italia
per informazioni  - for informations   mariano.filippetta@virgilio.it
331 8350981

lunes, 23 de enero de 2012

Recibí MAIL ART DE CLEMENTE PADIN

UNA ENORME SATISFACIÓN RECIBIR  EL  MAIL ART DE CLEMENTE PADIN
SIENTO UNA PROFUNDA ADMIRACIÓN POR EL

 MUCHAS GRACIAS CLEMENTE PADIN

Mail Art " A Memoria Ferida, Memoria do esquecemento"

Mail Art " A Memoria Ferida, Memoria do esquecemento"

Bases da convocatoria

Biblioteca da Facultade de CC da Educación da Universidade da Coruña, en colaboración coa Biblioteca Central do Campus de Pontevedra.

Tema: “A memoria ferida” : memoria e esquecemento

Destinatarios: Poden participar todos/as artistas que o desexen de calquera lugar do mundo.

Características técnicas:

  • Dimensión: Tarxeta postal 20x10 cm
  • Papel ou calquera outro soporte que se adapte ás medidas    
  • Envío por correo postal, sen sobre 
  • Técnica: libre
  • Máximo dúas obras por artista

Data límite: 30 de abril de 2012

2 exposicións no 2012: maio-setembro na Facultade de CC da Educación e setembro-novembro na Biblioteca Central do Campus de Pontevedra.
Ademáis exposición virtual.

Resposta a todos/as os que participen.

As obras non serán devoltas, despois das exposicións pasarán a formar parte da colección da Biblioteca de Cc da Educación.

Información e entrega das obras:

Biblioteca
Facultade de Cc da Educación
Universidade da Coruña
Campus Elviña s/n
15071 A Coruña
Galicia
España