martes, 17 de abril de 2012

MAIL ART ESTO ES UN CIRCO!

MAIL – ART
AIXÒ ÈS UN CIRC!!
ESTO ES UN CIRCO!! THIS IS A CIRCUS!!
Curated by Katia Muñoz

BASES

ENGLISH

International Convocation sponsored by the Barceloneta Civic Centre on the circus and their world.

Participants: Open to All

Technique: Free.
Original pieces in painting, printmaking, collage, drawing, photography, mixedmedia, etc.
Format: 10 x 15 cm.

Receiving works until November 20, 2012 to:
Barceloneta Civic Center
C /Conreria 1-9 . 08003- Barcelona/ Spain

Send JPG images circmailart@gmail.com

The exhibition will be held in December in 2012 CCBarceloneta
And in the online gallery on facebook MailArt Això És Un Circ
Terms: no selection, no prizes, will not be returned.

The work will be the background of the Central Circus Barcelona

CATALÀ
Convocatòria internacional promoguda des del Centre Cívic Barceloneta sobre el circ i el seu mon.
Participants: Oberta per a Tothom
Tècnica: Lliure.

Peces originals en pintura, gravat, collage, dibuix, fotografia, mix mitjana, etc
Format:: 10 x 15 cm.

Recepció d'obres fins 20 novembre 2012 a:
Centre Cívic Barceloneta, C / Conreria 1-9 08003 Barcelona/ Espanya

Enviar imatges JPG a circmailart@gmail.com

L'exposició es realitzarà en el CCBarceloneta al Desembre de 2012
I a la galeria en línia a Facebook: MailArt Això És Un Circ

Termes: no hi ha selecció, no hi ha premis, no seran retornats.

Les obres quedaran com a fons de la Central de Circ.


ESPAÑOL
Convocatoria Internacional promovida por el Centro Cívico Barceloneta sobre el circo y su mundo.

Participantes : Abierta para Todos
Técnica : Libre.
Piezas originales en pintura, grabado, collage, dibujo, fotografía , mix media , etc
Formato: : 10 x 15 cm.

Recepción de obras hasta 20 de Noviembre de 2012 a:

Centro Cívico Barceloneta
C/ Conreria 1-9 08003 Barcelona/España

Enviar imágenes JPG a circmailart@gmail.com

La exposición se realizará en el CCBarceloneta en Diciembre de 2012

Y en la galería on line en facebook MailArt Això És Un Circ

Términos: no hay selección , no hay premios, no seran devueltos.
Las obras quedarán como fondo de la Central de Circo de Barcelona.


No hay comentarios:

Publicar un comentario